Kawaleryjka - aktualności

Kawaleryjka - wygląd odznaki

Kawaleryjka 2015 - trasa, cel, regulamin

2015-05-10

Trasa biegu wynosi około 30 km i przebiega przez tereny Nadleśnictw Rybnik. Celem biegu odnalezienie rozmieszczonych na terenie Nadleśnictw dziesięciu punktów zadaniowych i wykonanie wyznaczonych na punktach zadań oraz odnalezienie punktów terenowych i potwierdzenie pieczątką w itenerze. Wykonanie zadań i uzyskanie pieczątki objęte jest regulaminem punktacyjnym.

REGULAMIN IMPREZY - pobierz >>

, 11,09.04.2021,Test historyczny,"

Pomimo, że w tym roku Kawaleryjka się nie odbędzie, poniżej zamieszczamy test historyczny, który był przygotowany na to wydarzenie.

","1. Który kraj nigdy nie uznał rozbiorów Polski:
a/ Francja
b/ Turcja
c/ Hiszpania
d/ Włochy

2. W którym roku z inicjatywy Józefa Piłsudskiego powstał Związek Walki Czynnej:
a/ 1899
b/ 1908
c/ 1914
d/ 1911

3. W którym państwie Józef Piłsudski zabiegał w 1904 roku o utworzenie Legionów Polskich:
a/ Francji
b/ Włoszech
c/ Japonii
d/ Ameryce

4. Skoordynowana akcja Organizacji Bojowej PPS przeciwko okupacyjnym władzom rosyjskim w Królestwie Polskim, przeprowadzona 15 sierpnia 1906 roku, podczas której dokonano zamachów na 80 Rosjan, głównie na policjantów, żandarmów i agentów Ochrany, to:
a/ "krwawa środa"
b/ "powstanie łódzkie"
c/ "cud nad Wisłą"
d/ "akcja pod Bezdanami"

5. Podczas tej akcji 26 września 1908 roku przyszły Marszałek Polski Józef Piłsudski oraz trzech przyszłych premierów II RP ( Aleksander Prystor, Tomasz Arciszewski, Walery Sławek) dokonali akcji ekspropriacyjnej konfiskując 200 tys. rubli:
a/ "akcja pod Bezdanami"
b/ "akcja pod Rogowem"
c/ "akcja w Sławkowie" [zamachowcy uciekli odczepionym parowozem z wywieszonym czerwonym sztandarem]
d/ "akcja pod Herbami"

6. Słuchaczom Szkoły Oficerskiej Związku Wali Czynnej, którzy ukończyli wyższy kurs wojskowy:
a/ nadawano odznakę – znak oficerski "Parasol"
b/ przydzielano funkcję w Związku Walki Czynnej
c/ nadawano stopień oficerski
d/ przydzielano dowództwo w Związku Strzeleckim

7. Przywódcą prorosyjskiej orientacji politycznej i jednym z twórców Narodowej Demokracji był:
a/ Józef Piłsudski
b/ Józef Haller
c/ Roman Dmowski
d/ Ignacy Paderewski

8. Bezpośrednią przyczyną wybuchu I Wojny Światowej było:
a/ wmieszanie się USA w konflikt bałkański
b/ zabójstwo austriackiego następcy tronu Franciszka Ferdynanda wraz z małżonką w Sarajewie
c/ zwrócenie się Bułgarii z prośbą do Niemiec o udzielenie pomocy w wojnie z Serbią i Grecją
d/ zatarg na posterunku granicznym miedzy patrolem francuskim i niemieckim

9. Wskaż państwa Trójporozumienia:
a/ Włochy, Rosja, Niemcy
b/ Włochy, Austro - Węgry, Niemcy
c/ Niemcy, Francja, Włochy
d/ Francja, Wielka Brytania, Rosja

10. W dniu 6 kwietnia 1917 roku do I wojny światowej po stronie państw Ententy przyłączyło się państwo:
a/ Japonia
b/ Kanada
c/ Australia
d/ USA

11. W dniu 23 sierpnia 1914 roku do I wojny światowej po stronie Ententy przyłączyło się państwo:
a/ Japonia
b/ Brazylia
c/ Indie
d/ Chile

12. Które formacje wojskowe walczyły u boku państw centralnych:
a/ Legiony Polskie
b/ Armia Polska
c/ Legion Puławski
d/ Legia Nadwiślańska

13. Pierwszym dowódcą Pierwszej Kompanii Kadrowej był:
a/ Tadeusz Kasprzycki "Zbigniew"
b/ Kazimierz Piątek "Herwin"
c/ Stanisław Tessaro "Zosik"
d/ Wacław Wieczorkiewicz "Scaevola"

14. Ile Brygad Legionów Polskich utworzono:
a/ 2
b/ 3
c/ 4
d/ 5

15. Podaj datę wyjścia Pierwszej Kompanii Kadrowej z Oleandrów krakowskich:
a/ 1 sierpnia 1913
b/ 6 sierpnia 1914
c/ 3 maja 1919
d/ 28 lipca 1918

16. Podaj imię konia bojowego Marszałka Józefa Piłsudskiego:
a/ Kasztanka
b/ Gniadka
c/ Hochla
d/ Mera

17. Dowódcą pierwszej siódemki Ułanów Polskich w 1914 był:
a/ Władysław Sikorski
b/ Józef Haller
c/ Władysław Prażmowski
d/ Walery Sławek

18. Rozwiń skrót NKN departamentu, którego szefem został Władysław Sikorski w 1914:
a/ Nabór Kadr Niepodległościowych
b/ Naczelny Komitet Narodowy
c/ Naród Królestwo Niepodległość
d/ Niemiecka Komisja Naboru

19. Szarża 2 szwadronu II Brygady Legionów Polskich pod Rokitną miała miejsce w dniu:
a/ 11 maja 1918
b/ 8 września 1916
c/ 15 sierpnia 1917
d/ 13 czerwca 1915

20. Największą i najkrwawszą bitwę Legiony Polskie stoczyły w lipcu 1916 pod:
a/ Grunwaldem
b/ Radzyminem
c/ Komarowem d/ Kostiuchnówką

PUNKTY ZADANIOWE

2015-05-10

OPIS PUNKTÓW ZADANIOWYCH

KAWALERYJKA 2015
23 maja 2015

OSTATNIA SZARŻA
POLSKIEJ KAWALERII
1 MARCA 1945 BORUJSKO

 1. AMBONA nr 13 granica trzech gmin - odciśnięcie pieczątki w itenerze znajdującej się na ambonie myśliwskiej; punktów 225.
 2. JEZIORKO - wjazd koniem do jeziorka odciśnięcie pieczątki w itenerze znajdującej się na palu na środku zbiornika.
 3. punktów 150.
 4. HAŁDA PISTOLET - oddanie pięciu strzałów z pistoletu, z pozycji stojącej do tarczy z odległości 5 metrów.
 5. punktów 100+50.
 6. OKOPY KARABIN - oddanie pięciu strzałów z karabinku, pozycji okopowej do tarczy z odległości 10 metrów.
 7. punktów 50+50.
 8. OBÓZ POMPOWNIA - odciśnięcie pieczątki w itenerze znajdującej się w służbówce pompowni.
 9. punktów 200.
 10. LEŚNICZÓWKA ŁĘG - odciśnięcie pieczątki w itenerze znajdującej się przy ruinach leśniczówki.
 11. punktów 100.
 12. RUSKIE MOSTKI STRZELANIE ASG - oddanie pięciu strzałów z broni ASG do tarczy z odległości 5 metrów z pozycji stojącej punktów 100+50.
 13. AMBONA MYŚLIWSKA - odciśnięcie pieczątki w itenerze znajdującej się na ambonie myśliwskiej.
 14. punktów 150.
 15. LEŚNICZÓWKA LEBOSZOWICE - odciśnięcie pieczątki znajdującej się w leśniczówce Leboszowice, ul. Gajowa 17; punktów 100.
 16. DĄB GRANICZNY RZUT GRANATEM - rzut granatem na odległość 15 metrów do okna o wymiarach 80x80 cm; punktów 100+50.

META TEST HISTORYCZNY - rozwiązanie 25 pytań testowych poświęconych II Wojnie Światowej; punktów 25.

Czas pokonania trasy wynosi 300 minut; każda minuta spóźnienia - jeden punkt karny; maksymalna ilość punktów - 1500.

Materiały graficzne

2015-05-10

Nagroda główna

2015-05-10

KORDELAS Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik

obrazek

Zmiana lokalizacji

2015-05-10

Impreza rodzinna została przeniesiona z LEŚNICZÓWKI SMOLNICA pod WIATĘ LEBOSZOWICE. Tegoroczna Kawaleryjka 2015 zakończy się tuż przy rzece Bierawka w Leboszowicach w "Stajni Sportowej" - będzie stolik sędziowski kończący naszą zabawę i tu odbierzecie test historyczny do rozwiązania, a cała impreza odbędzie się opodal na terenie "Wiaty Leboszowice"; będzie ognisko, kiełbaski na patyku, kuchnia polowa z pyszną zupą. Rozdamy odznaki, nagrody i uhonorujemy zwycięzców, a na nieużytkach pod lasem dokonamy szarży na niemieckie umocnienia, czyli mały pokaz operatywności Polskiej Kawalerii.

KAWALERYJKA 2015

2015-05-10

Historia to jedna z niewielu nauk, która potrafi być tak nieprzewidywalna, a gdy już się wypełni możemy z niej czerpać garściami doświadczenie i naukę i... dalej powtarzać błędy ;-) ale Historia to też przykłady, bez których nasze życie zatraciło by to co w życiu każdego narodu tak istotne, tak wspaniałe postawy heroizm i patriotyzm bohaterstwo...
Historia w zadziwiający sposób potrafi "zataczać koła" i tak też stało się z historią naszej Kawalerii, gdy w sierpniu 1914 roku pierwsi kawalerzyści troczyli rosyjskie szaszki do rosyjskich zdobycznych siodeł nikt z nich nie przypuszczał że ostatnia szarża Polskiej Kawalerii także dokona się w rosyjskich siodłach z szaszkami w dłoni w marcu 1945 roku... ot, historia wspaniała nasza przeszłość.

Dlaczego upamiętniam żołnierzy? Tym ludziom należy się szacunek i pamięć. Dla większości żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego walka u boku Berlinga była jedyną szansą ucieczki z ZSRR i powrotu do domu. Większość z nich nie była komunistami. Bezsensownie lali krew pod Lenino, walczyli o przyczółek warecko-magnuszewski, pod Studziankami pokazali swoje męstwo.To ci ludzie forsowali Wisłę i ginęli próbując pomóc Powstaniu Warszawskiemu, przełamali wał pomorski, by zdobyć Kołobrzeg i dokonać zaślubin z morzem, to oni zdobywali Berlin... a w "wolnej" Polsce niejeden z nich oddał swe życie w kaźniach NKWD i UB...

Chcąc opisać powstanie Polskiej Kawalerii na terenie Związku Sowieckiego w 1944 roku cofnąć się muszę do 30 lipca 1941 roku i Układu Sikorski-Majski przywracającego stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a ZSRR, które zostały zerwane po napaści ZSRR 17 września 1939 roku. Od 4 sierpnia 1941 generał Anders począł organizować Polskie Wojsko na terenie Związku Sowieckiego.
Latem 1942 roku rozpoczęła się ewakuacja Polaków uratowanych z więzień łagrów i gułagów z nieludzkiej ziemi do Iranu. 25 kwietnia 1943 roku Niemcy odkryli masowe groby polskich oficerów zamordowanych przez NKWD pod Katyniem co doprowadziło to do ponownego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rządem Polskim w Londynie uniemożliwiając dalszą ewakuację żołnierzy i ludności cywilnej z terenów Syberii i Dalekiego Wschodu z zesłań i przymusowego wywozu.
Józef Stalin perfidnie wykorzystał polski potencjał żołnierski i nienawiść Polaków do niemieckiego okupanta, podjął decyzję o utworzeniu przy Armii Czerwonej polskich formacji wojskowych: użył w tym celu członków Komunistycznej Partii Polski i działaczy komunistycznych o jakże przewrotnej nazwie Związku Patriotów Polskich.
Ocalała z mordu katyńskiego pewna grupa oficerów polskich, która zadeklarowała lojalność wobec władz sowieckich z Zygmuntem Berlingiem na czele. Utworzono w Siedlcach nad Oką 1 Dywizję Piechoty im Tadeusza Kościuszki - zgłaszali się do niej żołnierze, którzy nie ze swojej winy nie wstąpili do armii Andersa. W związku z ogromną ilością ochotników 16 marca 1944 sowieci podjęli decyzję o sformowaniu Armii Polskiej. Na utworzenie Brygady Kawalerii miało wpływ wiele czynników - przede wszystkim liczba ochotników służących we wrześniowych pułkach ułanów w większości z 19 PU i 21PU (75 %) a także z 6PU 9PU 12PU 14PU 23PU 2PSK 3PSK, duża liczba koni, którą należało zagospodarować oraz brak sprzętu zmechanizowanego, w który można by wyposażyć żołnierzy, nie mówiąc już o czasie na ich przeszkolenie i zaznajomienie się w jego obsłudze
W przypadku kawalerii sprawa była łatwa: żołnierze reprezentowali wysoki poziom wyszkolenia a wyposażenie w broń nie nastręczało żadnych problemów - w sowieckich magazynach nie brakowało szaszek i karabinów mosin. 17 kwietnia 1944 roku w miejscowości Summy na Ukrainie utworzono 1 Warszawską Samodzielną Brygadę Kawalerii.

Spotkania z leśniczówką

2013-02-24

Krótki filmik autorstwa Dreada przedstawiający smolnicką leśniczówkę.