Archiwum - 2013

« wróć

Kawaleryjka 2013 - plakat imprezy

Mamy gotowy plakat tegorocznej imprezy - zamieszczamy poniżej (aby powiększyć, należy kliknąć miniaturę).

obrazek

Test z wiedzy historycznej

Także i w tym roku uczestnicy imprezy staną przed koniecznością rozwiązania testu z wiedzy historycznej. Oto i on.

KAWALERYJKA 2013

test

1. Po której z bitew Król Stanisław Poniatowski ustanowił krzyż Virtuti Militari?
a) Raszynem
b) Racławicami
c) Zieleńcami
d) Markuszonowem

2. Podaj datę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
a) 1771
b) 1791
c) 1789
d) 1799

3. Jaki ustrój wprowadziła Konstytucja 3 Maja ?
a) monarchię parlamentarną z dziedzicznym tronem
b) monarchię konstytucyjną z wolną elekcją
c) monarchię konstytucyjną z dziedziczonym tronem
d) władzę konstytucyjną zniesienie monarchii

4. Która z podanych osób związanych z Insurekcją zmieniła swoje imię i nazwisko na Bartosz Głowacki ?
a) Jakub Jasiński
b) Jan Kiliński
c) Antoni Madaliński
d) Wojciech Bartos

5. Kim z zawodu był Jan Kiliński
a) kowal
b) szewc
c) krawiec
d) rymarz
6. Jaki tytuł został nadany Tadeuszowi Kościuszko po przysiędze na rynku w Krakowie?
a) Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej
b) Naczelnik Państwa Polskiego
c) Naczelnik Wojsk Narodowych
d) Marszałek Polski

7. Gdzie odbył się ostatni w dziejach I Rzeczpospolitej sejm
a) Gnieźnie
b) Warszawie
c) Grodnie
d) Krakowie

8. Jak nazywał się poseł , który protestował przeciwko zatwierdzeniu aktu I rozbioru Polski ?
a) Radziwiłł
b) Staszic
c) Kołłątaj
d) Rejtan

9. Jakie wydarzenie było następstwem upadku Insurekcji Kościuszkowskiej ?
a) drugi rozbiór Polski
b) ucieczka króla do Rosji
c) trzeci rozbiór Polski
d) zniesienie monarchii

10 . Wskaż nazwę chłopskich oddziałów biorących udział w bitwie pod Racławicami
a) Żuławii
b) Krakusi
c) Kosynierzy
d) Pikinierzy

11. Podaj rok wybuchu Powstania Listopadowego
a) 1831
b) 1848
c) 1830
d) 1815

12. Co miało być sygnałem do rozpoczęcia powstania
a) pożar reduty na Woli
b) pożar arsenału
c) pożar browaru na Solcu
d) pożar Belwederu

13. Co zrobił Wielki Książe Konstanty w trakcie ataku na Belweder
a) poddał się powstańcom
b) stawiał opór
c) uciekł w przebraniu kobiety
d) zginął w walce

14. Kto dowodził redutą i zginął na szańcach Woli
a) Ordon
b) Sowiński
c) Dąbrowski
d) Wysocki

15. Na czele Powstania Listopadowego stał
a) Józef Chłopicki
b) Adam Czartoryski
c) Jan Skrzynecki
d) Piotr Wysocki

16. Walutą Królestwa Polskiego był :
a) rubel polski
b) złoty polski
c) marka polska
d) rubel rosyjski

17. Jaki stopień wojskowy miała Emilia Plater
a) honorowy podpułkownik
b) honorowy chorąży
c) honorowy kapitan
d) wachmistrz

18. Zaznacz najkrwawszą bitwę Powstania Listopadowego
a) pod Olszynką Grochowską
b) pod Iganiami
c) pod Stoczkiem
d) pod Ostrołęką

19. Podaj przyczynę śmierci Emilii Plater
a) zginęła śmiercią skrytobójczą
b) zmarła z wyczerpania
c) zginęła w walce
d) została rozstrzelana
20. Uporządkuj wydarzenia historyczne liczbami od 1 do 6
a) Insurekcja Kościuszkowska
b) uchwalenie Konstytucji 3 Maja
c) Powstanie Styczniowe
d) szarża pod Somosierrą
e) Powstanie Listopadowe
f) I rozbiór Polski

21. zaznacz datę upadku Powstania Listopadowego
a) 22 stycznia 1833
b) 21 października 1831
c) 15 sierpnia 1835
d) 25 grudnia 1830

22. Kto z niżej wymienionych nie był dyktatorem Powstania Styczniowego
a) Romuald Traugutt
b) Ludwik Mierosławski
c) Aleksander Wielkopolski
d) Marian Langiewicz

23. Kiedy wybuchło Powstanie Styczniowe
a) 1 stycznia 1863
b) 14 stycznia 1848
c) 30 stycznia 1836
d) 22 stycznia 1863

24. Przed wybuchem Powstania Styczniowego działały dwa obozy patriotyczne
a) czerwoni i czarni
b) biali i czerwoni
c) niebiescy i czerwoni
d) niebiescy i czarni

25. Jaka liczba Polaków brała udział w Powstaniu Styczniowym
a) 100 tysięcy
b) 150 tysięcy
c) 200 tysięcy
d) 500 tysięcy

26. Bezpośrednią przyczyną wybuchu Powstania Styczniowego było
a) zapowiedź likwidacji Królestwa Polskiego
b) represje wśród polskich studentów
c) zamkniecie polskich szkół
d) branka Polaków do Rosyjskiego wojska
27. Zaznacz datę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
a) 27 grudnia 1918
b) 15 listopada 1917
c) 25 stycznia 1919
d) 15 grudnia 1918

28. Pierwszym Naczelnym dowódcą Powstania Wielkopolskiego był :
a) Józef Dowbór Muśnicki
b) Władysław Anders
c) Stanisław Taczak
d) Roman Dmowski

29. Co zdobyli Polacy 18 lutego 1919 podczas Powstania Wielkopolskiego
a) pociąg pancerny
b) samolot
c) czołg
d) arsenał

30. Jaką rolę pełnił Władysław Anders podczas Powstania Wielkopolskiego
a) był zastępcą Dowbora Muśnickiego
b) był szefem sztabu
c) był dowódcą frontu
d) dowodził 15 Pułkiem Ułanów

31. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się
a) 16 lutego 1919
b) 5 maja 1919
c) 10 stycznia 1920
d) 15 sierpnia 1919

32. Ile było Powstań Śląskich
a) 1
b) 3
c) 2
d) 5

33. Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Śląsku miało swoją siedzibę w :
a) Bytomiu
b) Opolu
c) Gliwicach
d) Raciborzu

34. Kto był dyktatorem III Powstania Śląskiego
a) Wojciech Korfanty
b) Józef Rymer
c) Wincenty Witos
d) Józef Dowbór Muśnicki

35. Do największej bitwy III Powstania Śląskiego doszło pod :
a) Kędzierzynem Koźle
b) Gliwicami
c) Górą Św. Anny
d) Rybnikiem

36. Który Pułk Ułanów uczestniczył w czerwcu 1922 w przejmowaniu Górnego Śląska przyznanego Polsce po plebiscycie
a) 9 Pułk Ułanów
b) 16 Pułk Ułanów
c) 3 Pułk Ułanów
d) 8 Pułk Ułanów

37. Kiedy wybuchło Powstanie Warszawskie ?
a) 1 lipca 1944
b) 1 czerwca 1944
c) 1 sierpnia 1944
d) 1 maja 1944

38. ,,Godzina W,, to godzina :
a) 22
b) 17
c) 15
d) 12

39. Kto wydał rozkaz rozpoczęcia Powstania Warszawskiego
a) Leopold Okulicki
b) Stefan Rowecki
c) Jan Mazurkiewicz
d) Tadeusz Komorowski

40. Jaki był stan uzbrojenia powstańców w karabiny
a) 25000
b) 50000
c) 2629
d) 3510

41. Jak nazywał się improwizowany samochód pancerny zbudowany przez powstańców ?
a) Piotruś
b) Kubuś
c) Maciuś
d) Krzyś

42. Sanitariuszka . Zginęła w pierwszych godzinach powstania . Warszawska Syrena autorstwa Ludwiki Nitschowej ma jej twarz.
a) Krystyna Krahelska
b) Hanna Bińkowska
c) Krystyna Nizińska
d) Anna Przybylska

43. Jaką nazwę nosiła powstańcza radiostacja nadająca audycje radiowe podczas Powstania Warszawskiego ?
a) Grom
b) Piorun
c) Strzała
d) Błyskawica

44. Najbardziej krwawa bitwa Powstania Warszawskiego to :
a) bitwa o Stare Miasto
b) o budynek PAST
c) o przyczółek czerniakowski
d) o budynek Prudential

45. Jaką rolę odegrał Uniwersytet Warszawski podczas Powstania Warszawskiego ?
a) był Kwaterą Główną Szarych Szeregów
b) był do końca Powstania bastionem Niemców
c) był Kwaterą Główną AK
d) był szpitalem powstańczym

46. W jaki sposób Powstańcy wycofali się ze Starego Miasta ?
a) piwnicami
b) dachami domów
c) kanałami
d) pod osłoną nocy

47. Ile dni trwało powstanie ?
a) 123
b) 63
c) 65
d) 47

48. Które dzielnice broniły się najdłużej ?
a) Śródmieście i Żoliborz
b) Wola i Mokotów
c) Stare Miasto i Sadyba
d) Mariensztat i Ursynów

49. Który Batalion bronił Pałacyku Michla (uwiecznionego w piosence)
a) Zośka
b) Parasol
c) Miotła
d) Wigry

50. Jak nazywał się poeta który zginął 4 sierpnia w pałacu Blanka
a) Tadeusz Gajcy
b) Miron Białoszewski
c) Krzysztof Kamil Baczyński
d) Lesław Kossowski

Logo i pieczęć

Przedstawiamy tegoroczne logo imprezy:

obrazek

oraz pieczęć:

obrazek

Regulamin

KAWALERYJKA 2013
upamiętnienie
150 rocznicy Powstania Styczniowego
Kampania Edmunda Różyckiego
Bitwa pod Salichą

25 maja 2013
Pod patronatem Pana Nadleśniczego
Nadleśnictwa Rybnik

Trasa biegu wynosi około 30 km i obejmuje swym przebiegiem teren Nadleśnictwa Rybnik i Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. Każdy uczestnik bierze udział na własną odpowiedzialność za siebie i swojego konia. Celem biegu jest pokonanie trasy, odnalezienie czterech, zaznaczonych na mapie, punktów zadaniowych rozmieszczonych w poszczególnych miejscach Nadleśnictw Rudy i Rybnik i wykonanie wyznaczonych zadań, oraz odnalezienie trzech punków terenowych i potwierdzenie tego pieczątkami w itenerze. Wykonanie zadań i uzyskanie pieczątek, objęte jest regulaminem punktacyjnym.Zawodnicy konno wyruszają w teren samodzielnie i sami decydują jaką obrać trasę, poza terenem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, gdzie będzie obowiązywała dodatkowa mapa i ścisłe przestrzeganie wytyczonej trasy konnej. Wprowadzam całkowity zakaz galopowania po drogach utwardzanych, obowiązek ten dotyczy wszystkich dróg utwardzonych (kamiennych) Nadleśnictwa Rybnik i Rudy nie przestrzeganie tego będzie karane punktami ujemnymi, a nagminne nieprzestrzeganie dyskwalifikacją zawodnika. Dopuszcza się udział w biegu grupami, ale uczestnicy punktowani są indywidualnie.O kolejności przyjazdu do punktów kontrolnych decyduje uczestnik, według własnych przemyśleń i podjętych decyzji. Dopuszcza się stosowanie urządzeń typu GPS (współrzędne P.K. są zamieszczone w załączniku).Czas biegu wynosi 5 godzin (300 minut), w tym obowiązkowy półgodzinny popas w punkcie "ZIELONA KLASA"
. Za każdą minutę spóźnienia zawodnik otrzymuje punkt minusowy, natomiast każda minuta przybycia przed czasem zostaje nagrodzona punktem dodatnim. O zwycięstwie decyduje łączna (większościowa) ilość punktów zdobytych przez zawodnika.Imprezę rozpoczynamy o godzinie 5.00, a zawodnicy na trasę biegu będą wypuszczani w odstępach 15 minutowych. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy oraz identyfikator uczestnictwa, mapę trasy, itiner, regulamin z punktacją.

1. PIERWSZY PUNKT KONTROLNY - SKOKI- do przeskoczenia konno są 4 przeszkody ( 3 stacjonaty, 1 dubelbar na poziomie klasy L), przeszkody najeżdżane są pojedynczo, zawodnik ma tylko jedną próbę najazdu na przeszkodę,- zawodnik po zgłoszeniu się na PK nr 1 otrzymuje 300 punktów- wyłamanie przeszkody - 50 punktów- rozbudowa przeszkody - 30 punktów- zrzutka - 20 punktów- czysty przejazd 0 punktów- jeśli zawodnik nie podejmie próby skoków zostanie mu ujętych 200 punktów (po 50 punktów za każdą nie skakaną przeszkodę)- jeśli zawodnik nie przybędzie do PK nr 1, nie otrzyma żadnych punktów2. PUNKT KONTROLNY - STRZELANIE Z PISTOLETU (pneumatycznego)- zawodnik oddaje z odległości 3m z pozycji siedząc w siodle na koniu 5 strzałów do tarczy z pistoletu pneumatycznego,- zawodnik po zgłoszeniu się na PK nr 2 otrzymuje 200 punktów- za każde trafienie w środek tarczy zawodnik otrzymuje 10 punktów, maksymalnie można zdobyć 50 punktów,- jeśli zawodnik nie przybędzie do PK nr 2, nie otrzyma żadnych punktów3. PUNKT KONTROLNY - STRZELANIE Z KARABINU (pneumatycznego)- zawodnik oddaje z odległości 10m z pozycji okopowej 5 strzałów do tarczy z karabinku pneumatycznego- zawodnik po zgłoszeniu się na PK otrzymuje 100 punktów- za każde trafienie środek tarczy zawodnik otrzymuje 10 punktów, maksymalnie można zdobyć 50 punktów,- jeśli zawodnik nie przybędzie do PK nr 3, nie otrzyma żadnych punktów4. PUNKT KONTROLNY - ZIELONA KLASA (test wiedzy historycznej) - zawodnik odpowiada na pytania testowe z zakresu Polskich Zrywów Patriotycznych 1794-1944- zawodnik po zgłoszeniu się na PK otrzymuje 200 punktów- za każdą poprawną odpowiedź w teście zawodnik otrzymuje 1 punkt, maksymalnie można zdobyć 25 punktów,- jeśli zawodnik nie przybędzie do PK nr 4, nie otrzyma żadnych punktów5. PUNKTY KONTROLNE NR 5, 6, 7- zawodnik po osiągnięciu punktu, potwierdza to w swoim itenerze pieczątką, która znajduje się na punkcie- zawodnik po zgłoszeniu się na PK nr 5 „Obóz przejściowy” otrzymuje 300 punktów,- zawodnik po zgłoszeniu się na PK nr 6 Stacja zachowawcza konika polskiego „Bazylia” otrzymuje 125 punktów,- zawodnik po zgłoszeniu się na PK nr 7 Nowa Wieś 44 u państwa Biegańskich otrzymuje 150 punktów,jeśli zawodnik nie przybędzie do PK nr 5,6,7, i nie potwierdzi tego pieczątka w swoim itenerze nie otrzyma żadnych punktów.

Zestawienie punktacji

1 PK skoki ……………………. ……………………..3002 PK strzelanie z pistoletu ……………….50 + 200 =2503 PK strzelanie z karabinu ………………50 + 100 =1504 PK zielona klasa test …………………….25 + 200 =2255 Obóz przejściowy pieczątka ………………………..3006 Bazylia pieczątka ………………………..1257 Nowa Wieś pieczątka ………………………..150 Razem 1500

CZAS BIEGU TO 5 GODZIN (300 minut).

Do sumy zdobytych punktów zostaną doliczone lub zostaną odjęte punkty za uzyskany czas przejazdu. Jedna minuta po czasie 5 godzin (300 minut) punkt ujemny, jedna minuta przed czasem 5 godzin (300 minut) punkt dodatni.

Nieetyczne i niegrzeczne zachowanie się zawodnika w stosunku do uczestników, gości, miejscowej ludności, zwierząt, grona sędziowskiego będzie odnotowywane przez sędziów i karane punktami ujemnymi - decyzję o ilości punktów karnych podejmuje organizator Piotr Kulczyna.

Zjechanie z wytyczonej trasy wiodącej przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie będzie rzutować uzyskaniem punktów karnych- decyzję o przyznaniu ilości punktów karnych podejmuje organizator i sędzia główny Piotr Kulczyna.

Wprowadzam całkowity zakaz galopowania po drogach utwardzanych, nie przestrzeganie tego będzie karane punktami ujemnymi, nagminne nie przestrzeganie doprowadzić może do dyskwalifikacji zawodnika ! o ilości przyznanych punktów karnych decyduje sędzia główny Piotr Kulczyna.

Decyzje sztabu sędziowskiego są ostatecznie i nie przysługuje od nich odwołanie.

KOŃ
  • koń w treningu w bardzo dobrej kondycji sportowej

  • wskazane podkucie wzmocnione hacelami

  • wskazane ochraniacze, owijki, kalosze

  • dowolny rząd jeździecki

JEŹDZIEC- wymagane wypełnienie oświadczenia uczestnictwa- wymagana pełnoletniość (dopuszcza się udział osoby niepełnoletniej za zgodą rodzica lub opiekuna i udział w rajdzie wyłącznie w parze z osobą dorosłą)- schludny wygodny strój jeździecki- wymagany kask z zapięciem trzypunktowym PODCZAS SKOKÓW BEZWZGLEDNIE OBOWIĄZKOWY(podczas rajdu brak zabezpieczenia głowy na własną i wyłączną odpowiedzialność, osoba niepełnoletnia OBOWIAZKOWA ochrona głowy)- wymagana trzeźwość ( spożycie alkoholu podczas biegu będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją, bez zwrotu kosztów, z poniesieniem odpowiedzialności karnej)- wymagane posiadanie dokumentów tożsamości- wymagane posiadanie długopisu, ołówka- wskazane posiadanie kompasu- dopuszczalne posiadanie urządzenia GPS- wskazane posiadanie zegarka- wskazane posiadanie telefonu komórkowegoZawodnicy walczą o :- PUCHAR POSŁA RP- nagrody ufundowane przez patrona imprezy Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik- odznakę "KAWALERYJKA" (warunkiem otrzymania odznaki jest zdobycie 300 punktów)- nagrody ufundowane przez darczyńców, i przyjaciół- puchary i nagrody otrzymują trzy pierwsze miejsca- nagrody otrzymują najmłodszy uczestnik, ostatnie miejsce(jeśli zawodnicy zdobędą tą sama ilość punktów, o zwycięstwie zdecyduje dodatkowy konkurs strzelecki z broni krótkiej (pistolet pneumatyczny) na odległość 5 m do tarczy z pozycji stojącej)każdy uczestnik otrzyma, okolicznościowe pamiątki uczestnictwa.Każdy z uczestników otrzyma ciepły posiłek, kawę herbatę, napoje w punkcie kontrolnym Zielona Klasa, a także po powrocie z biegu (rajdu). Przed biegiem podawana będzie kawa, herbata oraz napoje.Otwarcie kuchni polowej przewiduję na godzinę 13,00Zakończenie biegu podsumowanie i odczytanie wyników wręczenie nagród nastąpi około godziny 16,00.Od godziny 14,00 biesiada rodzinna przy ognisku.Przejażdżki wozem konnym i furmankami po ścieżce dydaktyczno- edukacyjnej Smolnica leśnictwa Leboszowice wraz z leśnikiem oprowadzającymPogadanka historyczna zorganizowana w ziemiance wraz z wystawą poświęconą historii, pokaz rzędów kawaleryjskich, uzbrojenia i umundurowania, zdjęcia i fotografie z epoki.Pogadanki na temat przyrody Nadleśnictwa Rybnik oraz specyfiki lasów na ŚląskuPokaz jazdy konnej w pełnym umundurowaniu z okresu 1920 i 1939Pokaz uzbrojenia kawalerii z okresu 1920 i 1939Przejażdżki konne dla gości w rzędzie wojskowym z 1925 i 1936 rokuPokaz rekonstrukcji historycznejWieczorne oglądanie filmu historycznego.Mile widziana każda ilość uczestników biesiady i spotkania historycznego (rodzina, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele)Dla dzieci przewidziane są niespodzianki


Celem naszej imprezy jest upamiętnienie 150 rocznicy Powstania Styczniowego a w szczególności Kampania Wołyńska Edmunda Różyckiego i bitwa pod Salichą stoczoną pomiędzy jazdą polską a rosyjskim oddziałem karnym kapitana Łomonosowa.Było to jedno z błyskotliwych zwycięstw oręża polskiego.Po stronie polskiej walczyło około 260 kawalerzystów (5 szwadronów z czego dwa niekompletne a trzeci był tylko z nazwy i dowództwa) przeciw nim stanęły 3 roty piechoty i 120 kozaków w sumie około 720 żołnierzy. Różycki ustawiwszy swoją jazdę w dwuszeregu zaatakował natychmiast zanim jeszcze rosyjskie wojsko zdążyło zsiąść z wozów a kozacy dosiąść koni. Pomimo, że odległość jaka dzieliła ich od rosyjskich taborów wynosiła kilometr impet Polaków był tak wielki, że już podczas pierwszej szarży rozbili rosyjski czworobok doszczętnie i zdziesiątkowali jazdę kozacką. Do anegdotycznych należy opowieść o pewnym kapitanie Michnowie, który to uciekł i schronił się pod mostem, gdzie dopadli go polscy ułani. Po pewnym czasie w trakcie bitwy nadeszły posiłki Rosyjskie w sile 3 rot około 600 ludzi, jednak widząc rozmiar klęski swoich towarzyszy broni i szarżujących polskich ułanów oraz ogrom porażki jaką poniósł Łomonosow,nie mieli odwagi podjąć walki i wycofali się nie oddając strzału i nie pomagając swoim wojskom.

Kawaleryjka 2013 - podsumowanie

Muszę i chcę podsumować naszą imprezę. Długo się zastanawiałem czy ponownie zasypać moich przyjaciół podziękowaniami, serdecznościami, okazać moja wdzięczność i to wszystko, co ich zapewne troszkę krępuje i uwiera, setny raz powtarzać im to, co oni doskonale wiedzą i czują. Znamy się kilka lat, ale nasze spotkania i relacje są tak zażyłe, że można śmiało powiedzieć i mówić o naszej przyjaźni - zresztą po co mówić: to jest w nas i bez słów.

Szefowanie kuchnia polową przejęła Sławka i Grześ, w zielonej klasie opiekował się nami Jarczan, pistolet podawał Vertix i Dorota, a panowie z ASG Borsuki biegali z tarczami po okopach, gordyjskie zadanie wykonała Beatka z Jackiem (współczuję im... bezpośrednia współpraca ze mną bywa nie do zniesienia). Ratownicy medyczni wspierali nas swoją obecnością, powiększyło się grono naszych opiekunów o oddział ratowników poszukiwawczych z psami STORAT. Przyjaciele z MUTTa zjawili się zwartą ekipa i jak zawsze od razu stali się niezbędni wypełniając swoje zadanie w 100%. Bardzo wielu ludzi okazało nam swoje wsparcie Tomek z Anią zabezpieczyli słodkości, Justynka witaminy w formie pysznych jabłek i wiele wiele osób których nie sposób wymienić ponieważ chcą pozostać anonimowi.

Przez te kilka lat trwania naszej Kawaleryjki zmieniał się jej charakter stawał się coraz bardziej dojrzały, gdzieś uciekała spontaniczność biegów konnych po lesie... wstępując w ducha walki. W 2008 roku było nas kilkoro zawodników wzmocnionych i wspieranych kilkudziesięcioma gośćmi, wystarczał jeden gar fasolki, który teraz staje się niemal magiczna strawą znikającą w przedziwny sposób, nie było zielonych mundurów i szabli u siodeł. Ktoś kiedyś napisał,,mało kawalerii w tej Kawaleryjce,, i rzeczywiście mundurów było mało, mój leśny nieporadnie zastępował namiastkę tego co miało nastąpić za kilka lat...ech ducha kawaleryjskiego zawsze było w nas sporo.
... dobrze już powiem te słowa: DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM MOIM PRZYJACIOŁOM!

Teraz może przejdę do uczestników i zajętych przez nich miejsc:
1. Jarosław Więckowski na koniu Noran
2. Tomasz Szulfer na koniu Świt
3. Małgorzata Domino na koniu Funky
4. Joanna Skrzyniarz na koniu Faraon
5. Zbigniew Kamczyk na koniu Germa Nardi
6. Krzysztof Kamczyk na koniu Loading Curt
7. Andrzej Babiński na koniu Romes
8. Ryszard Hess na koniu Likaria
9. Patryk Babiński na koniu Sylan
10. Sławomir Przepióra na koniu Awizo
11. Wojciech Lietz na koniu Denir
12. Agata Chobot na koniu Doping
13. Patrycja Mielimąka na koniu Laguna
14. Jadwiga Jarosz na koniu Olimp
15. Maciej Nowak na koniu Bartek
16. Marek Blacha na koniu Oskar
17. Karina Fajer na koniu Whisky
18. Roman Syrnik na koniu Kora
19 Grzegorz Barański na koniu Funga

... Pan Poseł Pani Wójt i Pan Nadleśniczy rozdali puchary nagrody, w cudownej atmosferze z wielkim zaangażowaniem "aktorów" bawiliśmy się oglądając pokazy walki, drużyna łucznicza Reflex testowała wytrzymałość swoich łuków oddając je w ręce gości, a młodzież z ASG Borsuki wysypywała dziesiątki kulek ze swoich replik pozwalając dzieciom nacieszyć się bronią zbliżoną wygładem do oryginału. Zielono było pod wiatą naszej leśniczówki od mundurów kawaleryjskich, na otokach dominował kolor żółty. Bo to właśnie ułani z Pułku 3 Ułanów Śląskich przybyli pełną liniową sekcją. Zaszczycił nas swoją obecnością Zdzisław Krzyżostaniak ułan w barwach kawalerii KOP, niesamowity człowiek wręcz legenda Polskiej Ochotniczej Kawalerii... Zdzisiu dziękuję. Miałem po tej imprezie nie dziękować ale chyba się tak nie da... bo muszę wyrazić swoją wdzięczność Karinie Fajer za to że była przy mnie we wszystkich tych dość ciężkawych chwilach organizacyjnych, a jej kawaleryjskie serduszko pozwalało mi dalej brnąć w przygotowania.

Jednak największe podziękowania ślę do mojej kochanej Urszuli, że jest przy mnie zawsze od prawie 30 lat i to wszystko dzielnie znosi tolerując podwórko dom ogród i sad szczelnie wypełniony z jednej strony ludźmi z drugiej końmi i... na tym chyba zakończę KAWALERYJKĘ 2013.

Powstanie Styczniowe - Kampania Edmunda Różyckiego

Bitwa pod Salichą: materiał wideo

Materiał filmowy autorstwa Dreada o upamiętnianym Powstaniu oraz pokazujący kadry z tegorocznej Kawaleryjki.

Kawaleryjka 2013

jeszcze jeden film...

Zawodnicy walczą o:

  • KORDELAS Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik
  • nagrody ufundowane przez patrona imprezy Pana Nadleśniczego Nadleśnictwa Rybnik
  • nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Pilchowice
  • nagrody ufundowane przez darczyńców i przyjaciół
  • odznakę "KAWALERYJKA" (warunkiem otrzymania odznaki jest zdobycie 300 punktów)